SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/706463729366552

Fler Unga

Fler Unga är en ideell förening med säte i Stockholm vars syfte är att öka ungdomars politiska inflytande. Fler Unga är en ideell förening med säte i Stockholm vars syfte är att öka ungdomars politiska inflytande och att fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan, vilket fastställdes på det konstituerande årsmötet hösten 2013. Vad är Fler Unga? Initiativet till föreningen Fler Unga kom sommaren 2013 efter Almedalsveckan hade ägt rum. Över 200 evenemang där ungdomars tillvaro diskuterades men antalet ungdomar på plats var knapphändigt. Det kändes som om vi kunde räkna antal närvarande på fingrarna. Vad är det egentligen för mening att diskutera unga utan dem? Vi tror att när ungdomars inflytande ökar i det offentliga och politiska rummet kommer samhället bli mer medvetet och demokratin kommer bli desto starkare. Vi tror att genom att sprida kunskap om samhället kommer fler ungdomar bli mer medvetna om omvärlden och den kontinuerliga inlärningen kommer att öka. Genom att arrangera en kostnadsfri resa till Almedalen för ungdomar lägger vi grunden för ökat ungt inflytande. Styrelsen Max Karlsson, ordförande Mio Bloom, vice ordförande Elin Andersson, ledamot Axel Nordenstam, ledamot Isabella de Miranda, ledamot Andrea Bustos, ledamot Sebastian Krantz, ledamot Hanna Bergman, ledamot Samtliga personer har varit eller är engagerade på gymnasium över landet och har ett starkt fäste i ungdomsorganisationer i Sverige, vilket gör alla otroligt medvetna om ungdomars organisering.
read more..

Fler Unga

Website Info

Category: Community Organization
Found: 02.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings