SHARE THIS:
Link: http://www.songvakhatvong.vn

Sống và Khát Vọng

Giúp người Việt phát triển tư duy và kỹ năng thành công. Tham khảo: www.songvakhatvong.vn Sống và Khát Vọng là một hệ thống được thiết kế để giúp người Việt phát triển tư duy và kỹ năng thành công. Sách "Sống và Khát Vọng" không chỉ là một quyển sách “do người Việt – vì người Việt”, mà còn là quyển sách kỹ năng tư duy thành công mang tính hiện tượng tại Việt Nam hiện nay, với kỷ lục hơn 12.000 bản được phân phối chỉ sau 3 tháng phát hành. Khóa học Sống và Khát Vọng là chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho người trưởng thành, giúp bạn phát triển tư duy và kỹ năng thành công, cũng như phát huy những tiềm năng bên trong, để có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công trọn vẹn hơn.
read more..

Sống và Khát Vọng

Website Info

Category: Community
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings