SHARE THIS:
Link: http://www.kynangsong.org

CLB Kỹ Năng Sống, Ho Chi Minh City, Vietnam

CLB Kỹ Năng Sống là một kênh truyền thông của CLB SÓNG KỸ NĂNG trực thuộc Nhà văn hóa Sinh Viên CLB Sóng Kỹ Năng là môi trường để phát triển bản thân, là nơi để giúp ích cho các bạn sinh viên rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho việc học tập, công việc và cuộc sống thông qua việc tổ chức những chương trình, sự kiện đặc sắc cho các bạn sinh viên trên diện thành phố 5 giá trị của CLB: Chủ động - Trách nhiệm - Yêu thương - Cho nhận - Phát triển. 643 Điện Biên Phủ Quận 3 70000 Ho Chi Minh City Vietnam Call: 0972 871 372
read more..

CLB Kỹ Năng Sống, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Club
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings