SHARE THIS:
Link: http://desongkhoesongdep.com.vn/

Sống Khỏe Sống Đẹp

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH - Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức và những cách xử lý cơ bản về sức khoẻ bệnh tật, và sắc đẹp toàn diện. - Cung cấp những thông tin cần thiết về một số loại bệnh thường gặp ở mọi người và những phương pháp phòng tránh, cũng như các biện pháp trợ giúp của người thân đối với người đang mắc bệnh. - Tạo cơ hội cho người có nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe và vẻ đẹp được giao lưu trực tiếp với các bác sỹ và chuyên gia tư vấn - Tạo các tiện ích xã hội cho khán giả của chương trình nhà tư vấn, khám bệnh tại nhà/trung tâm chăm sóc sức khoẻ miễn phí, gọi điện thoại đăng ký khám/tư vấn qua số điện thoại của chương trình
read more..

Sống Khỏe Sống Đẹp

Website Info

Category: TV Show
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings