SHARE THIS:
Link: http://www.vtv6.vtv.vn

Chung Cư 22+, Hanoi, Vietnam

Chung Cư 22+ là một chương trình truyền hình tương tác từ VTV6 được phát trực tiếp 22h hàng ngày từ thứ 2 tới thứ 6 trên VTV6 CHUNG CƯ 22+ là chương trình truyền hình tương tác của VTV6 trực tiếp vào 22h hằng ngày từ thứ 2 tới thứ 6 trên VTV6. Đây là một chương trình bình luận tin tức nóng nhất trong ngày một cách hài hước- thú vị! 43 Nguyễn Chí Thanh 84 Hanoi Vietnam Call: 0437247051
read more..

Chung Cư 22+, Hanoi, Vietnam

Website Info

Category: Arts/Entertainment/Nightlife
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings