SHARE THIS:
Link: http://svtplay.se

SVT Play, Stockholm, Sweden

SVT Plays officiella sida på Facebook. Har du frågor om SVT Play kontakta vårt hjälpcenter: http://www.svt.se/tittarservice Du har kommit till SVT Plays officiella sida på Facebook. Som aktiv på SVT Plays FB-sida bör du vara medveten om att SVT kan komma att lyfta upp dina kommentarer och inlägg på SVT:s olika plattformar (TV, Webb/Text-TV). Några ord om upphovsrätt & annat bra att tänka på: - Vi vill skapa största möjliga öppenhet och tillgänglighet inom ramen för de rättigheter vi förfogar över. - Facebooks och SVT´s regler för upphovsrättsligt skyddat material gäller. - Vi vill att vi tillsammans bidrar till ett trevligt tonläge på sidan. - Inlägg som inte har någon koppling till SVT:s program eller SVT:s verksamhet kan komma att tas bort. - Inlägg som bryter mot ovanstående kan komma att anmälas till Facebook och raderas. Oxenstiernsgatan 34 105 10 Stockholm Sweden Call: 08-784 00 00
read more..

SVT Play, Stockholm, Sweden

Website Info

Category: TV Network
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings