SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/337305119789789

Coachman

Woźnica, furman, wozak – osoba powożąca zaprzęgiem konnym, także saniami, za pomocą lejca, bata, również zawód (jeśli zajęcie jest trwałe).W tonacji sielankowej obraz niebezpieczeństw czyhających na dawnych zawodowych kupców-woźniców znany jest np. na podstawie ballady Mickiewicza z elementami beletrystycznymi.Woźnica – przestarzały termin dawnego polskiego kodeksu drogowego. Status woźnicy nadawała karta woźnicy, uprawniająca do powożenia pojazdem zaprzęgowym osobę po ukończeniu 15. roku życia, która miała odpowiednie kwalifikacje. Możliwe były inne formy takiego uprawnienia. Na podst. Art. 78. z r. 1983.Zobacz też pojazd zaprzęgowy psi zaprzęg
read more..

Coachman

Website Info

Category: Profession
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings