SHARE THIS:
Link: http://www.dcoh2001.weebly.com

The Deaf Community Organization of Ho Chi Minh City - Vietnam., Ho Chi Minh City, Vietnam

THE DEAF COMMUNITY ORGANIZATION OF HO CHI MINH CITY - VIETNAM. "FOR THE SAKE of COMMUNITY - COOPERATION - DEVELOPERATION" I/. SƠ LƯỢC VỀ TỔ CHỨC: “Tổ chức Cộng đồng Điếc Câm TPHCM”, tên tiếng Anh: “The Deaf Community Organization of Ho Chi Minh City”, tên viết tắt là DCOH. Phạm vi hoạt động: toàn Tp.HCM Tôn chỉ: “VÌ CỘNG ĐỒNG-HỢP TÁC-PHÁT TRIỂN” (For the sake of Community - Cooperation - Developeration). Mục đích: •Liên kết, tập hợp, phát triển cộng đồng. •Tăng cường giáo dục toàn diện nhằm trang bị kiến thức, nhận biết về xã hội cho Hội viên Điếc Câm (HVĐC). •Tích cực hỗ trợ tất cả vấn đề liên quan đến cuộc sống của HVĐC. II/. TẦM NHÌN: •Hiện tại: Thành lập xưởng vẽ, hình thành chương trình đào tạo Hội Họa Mỹ thuật chuyên nghiệp. •05 năm năm tới: Phát triển số lượng HVĐC lên đến 1.500 người. Mở Trà Đạo Quán kết hợp cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà thuốc của DCOH. •10 năm tới: Vận động xây dựng một quần thể gồm : trường học, trụ sở DCOH, khu vui chơi giải trí, nhà dưỡng lão và các dịch vụ tiện ích… III/. NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐIỂN HÌNH CỦA DCOH: _ Giảng dạy. _ Sinh hoạt. _ Giao lưu. _ Văn nghệ. _ Làm việc. _ Góp đá Trường Sa. _ Thi vẽ tranh Cổ động: ”Smart City-Tiết kiệm năng lương vì thành phố văn minh hiện đại”. _ Hội chợ “Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2012”. _ Chương trình “Hoa Hương Dương” ủng hộ bệnh nhi ung thư. _ Chương trình dự án: “Phòng tránh và đẩy lùi vấn nạn bạo hành cho Phụ nữ Điếc Câm”. _ Quỹ Hạt Giống Việt. Call: +84 907751538
read more..

The Deaf Community Organization of Ho Chi Minh City - Vietnam., Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Non-Governmental Organization (NGO)
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings