SHARE THIS:
Link: http://www.bantaynhanai.org/

Bàn Tay Nhân Ái Non-Profit Organization

Ban Tay Nhan Ai Non-profit Organization reaches out to all the poor in crisis throughout Vietnam. Our programs give a new chance in life: the chance to have a home, a good education, and happy, stable living conditions. Kính thưa quý vị, Chúng tôi xin kêu gọi những nhà hảo tâm, những tấm lòng từ ái, hãy bảo trợ cho những người kém may mắn đang chờ đợi từng ngày. Chỉ cần mỗi tháng $7.00 thôi là quý vị có thể giúp được một người có 10 ký gạo ăn trong một tháng. $07.00 - 1 tháng - 01 người $84.00 - 1 năm - 01 người $35.00 - 1 tháng - 05 người $420.00 - 1 năm - 05 người $70.00 - 1 tháng - 10 người $840.00 - 1 năm - 10 người * Quý vị muốn bảo trợ bao nhiêu người cũng tốt, và có thể gữi chi phiếu từng tháng, hay 1 lần cho trọn năm. Để tránh việc nhầm lẫn gữi chi phiếu viết cho cho hội, xin quý vị vui lòng làm theo chỉ dẫn sau đây: 1. Viết check hay money order cho (Pay to the order of): Bàn Tay Nhân Ái. 2. Nơi memo của check xin để: Từ Thiện Việt Nam hoặc Charity Hoặc Bàn Tay Nhân Ái. Mọi đóng góp, bảo trợ xin gữi về: Hội Từ Thiện: Bàn Tay Nhân Ái ATTN: Thích Minh Nhựt 10510 Chapman Ave. Garden Grove, CA 92840 Mọi chi tiết xin liên lạc: Đ.Đ. Thích Minh Nhựt Cell: 714.457.0451 E-mail: thichminhnhut1@yahoo.com Website: www.bantaynhanai.org
read more..

Bàn Tay Nhân Ái Non-Profit Organization

Website Info

Category: Non-Profit Organization
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings

Comments