SHARE THIS:
Link: http://www.pannonmento.hu

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona Kaposvár, Kaposvár, Hungary

Bentlakásos szociális intézmény. Szolgáltatásaink közé tartozik, az ápolási-gondozási tevékenységeken kívül, a napi háromszori étkeztetés, cukorbetegeknek napi ötszöri alkalommal, a háziorvosi, szakorvosi ellátás, gyógyító, megelőző tevékenység, egészségnevelés, kórházi ellátáshoz való hozzájutás, a mentálhigiénés gondozás, a szabadidő hasznos eltöltése foglalkoztatás keretében, ezen belül a demenciában szenvedő lakók speciális, képességfejlesztő foglalkoztatása egyéni és kis csoportos formában, ünnepekről és hagyományokról való megemlékezés, lakók hivatalos ügyeinek intézése, okmányok kiállításának és cseréjének intézése, alanyi, rászorultság és méltányosság alapján járó támogatások elérésének segítése, gyógyászati és szakorvosi javaslatokhoz való hozzájutás, fizioterápiás ellátás, masszírozás, rehabilitálás, a lakószobák és a közösségi helyiségek tisztán tartása, a ruhaneműk és textíliák tisztítása, szükség esetén ruhaneműkkel való ellátás, férfi lakók borotválása, hajvágás, hitélet gyakorlása, kapcsolattartás a hozzátartozókkal, más intézményekkel, kulturális programok biztosítása, érdek képviselet, ellátott jog igénybevételének lehetősége. 7400. Kaposvár. Füredi. u. 53. 7400 Kaposvár Hungary Call: 06-82/414-778
read more..

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona Kaposvár, Kaposvár, Hungary

Website Info

Category: Non-Profit Organization
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings