SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/625803167495587

Flere parsellhager i Trondheim

Dette er gruppen for deg som ønsker flere parsellhager (kolonihager uten hytte) i Trondheim. Meld din interesse, så skal vi sammen få dette til å skje. Bor du i leilighet, eller hybel uten mulighet til å dyrke grønnsaker og andre planter og savner et tilbud om kolonihage eller parsellhage? Parsellhager er en berikelse for byen som ikke umiddelbart kan måles i penger. En mulighet for folk uten hage til å forvalte en liten rute med jord, og oppleve gleden av å dyrke grønnsaker og andre planter. Trondheim har et stort potensiale for å realisere en forskjønning av uproduktive områder. Kommunen og rådmannen skal i første halvdel av 2014 følge opp vurderingen om tiltak for å støtte opp om etableringen av parsellhager i Trondheim. Vi har en mulighet til å påvirke dersom vi kan mobilisere oss i denne gruppen. Med vennlig hilsen Jan Kristian Hagen, Initiativtaker
read more..

Flere parsellhager i Trondheim

Website Info

Category: Community
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings