SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/203807823284398

Sümerbank-Antalya Dokuma Fabrikası

Sümerbank-Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası' nın Hatıraları Sümerbank-Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. (Dokuma Fabrikası) 1955 yılında temeli atılarak 1961 yılında üretimine başlamıştır. 1985 yılında özelleştirme kapsamına alınan Dokuma Fabrikamız 13 Ocak 2003 tarihinde üretimini durdurmuştur. 17 Kasım 2004 tarihinde de işçilerimizin özlük hakları verilerek iş akidleri fesh edilmiştir. 10 Şubat 2005 tarihinde güvenlik için bırakılan personelimizin iş akidleri fesh edilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kararlarıyla kamu yararına kullanılmak üzere Antalya Kepez Belediyesi Başkanlığına hisse devri yaparak Sümer Holding A.Ş.'le (Sümerbank) hiç bir ilişiği kalmamıştır. Dokuma Fabrikamızın üretimine başladığı günden bu güne kadar 6760 işçi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 340 memur çalışmıştır, Dokuma Fabrikamızın kurulduğu günden bu güne kadar geçen zamanda aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler dilerim.
read more..

Sümerbank-Antalya Dokuma Fabrikası

Website Info

Category: Industrials
Found: 09.12.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings