SHARE THIS:
Link: http://www.khaoyaipanoramafarm.com

Khaoyai Panorama Farm, Nakhon Ratchasima, Thailand

เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม ความเป็นมา ปี 2554 คุณปรเมศวร์ และ คุณแอนนา สิทธิวงศ์ สองสามีภรรยา มีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจเชิงเกษตรกรรม โดยใช้พื้นที่ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแอนนา โดยคุณพ่อของคุณแอนนา หรือที่คุณแอนนาเรียกว่า อาปา มีพื้นที่ผืนใหญ่ ติดถนนธนะรัชต์ ทางขึ้นเขาใหญ่ พื้นที่กว่า 90 ไร่ ซึ่งทำเป็นสวนมะม่วง และ น้อยหน่า ผลไม้ขึ้นชื่อของ อ. ปากช่อง แต่ด้วยความคิดที่จะอยากจะหาความแปลกใหม่ โดยอาศัยผืนดินแห่งนี้ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณของเขาใหญ่ แผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก เพื่อทำกสิกรรมเชิงท่องเที่ยว และสามารถให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข จึงได้พยายามเสาะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จนเมื่อได้พบกับ ผศ.พิเชษฐ์ โสวิทยกุล (ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง) เพื่อนคุณปรเมศวร์ สมัยเรียนมัธยม มงฟอร์ต ที่เชียงใหม่ ซึ่งได้ศึกษาปริญญาโท คณะสังคมภูมิศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ และได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง โรงเรือนระบบปิดของเห็ดโคนญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นผู้จุดประกายและทำให้คุณปรเมศวร์ตัดสินใจศึกษาค้นคว้า และ เข้ารับการฝึกอบรมด้านเห็ด จากแหล่งข้อมูลความรู้ และ สถาบันต่าง ๆ จนมีความรู้ด้านเห็ดอย่างเต็มเปี่ยม และได้ชวนเพื่อนๆ ร่วมลงทุนทำฟาร์มเห็ด และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตามเจตนารมณ์ โดยมี ผศ. พิเชษฐ์ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบฟาร์ม และ โรงเพาะทั้งหมด โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวที่มาได้รับบรรยากาศที่ดี ความสนุกสนาน และได้เรียนรู้เรื่องเห็ด ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดจะมีคุณประโยชน์มากมายแตกต่างกันออกไป จึงเกิดเป็น “ เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม” ซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่บนถนนธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด 4 H คือ Home: มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมฟาร์มได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง เฉกเช่นแขกที่มาเยี่ยมบ้านของเรา โดยนักท่องเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์ พาเยี่ยมชมแยกเฉพาะกลุ่มแบบ Private เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และสามารถเก็บเห็ดด้วยตนเองในโรงเพาะ เพื่อนำกลับไปปรุงอาหารที่บ้านด้วยความสนุกสนาน ได้สาระ น่ารู้ Happiness: เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม จะผ่านบริเวณล๊อปบี้หน้าร้าน ซึ่งมีสินค้าสด และสินค้าแปรรูปจากเห็ดหลายหลายให้เลือกซื้อ , เครื่องดื่ม Welcome Drink ด้วยน้ำเห็ดเจ็ดอย่าง อร่อยชื่นใจ , บรรยากาศภายในฟาร์มที่ร่มรื่น แจ่มใส สุนกสนานเป็นกันเอง, การเดินเยี่ยมชมฟาร์มทุกขั้นตอนของการผลิตเห็ด ด้วยมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้รับความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามทุกขั้นตอน และ อาหารอร่อยจากเมนูเห็ดที่หลากหลาย รวมถึงกาแฟเห็ดหลินจือ ที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ฟาร์ม ทุกๆมุมของฟาร์มจึงเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน มีสาระ น่ารู้ ครบครัน ทั้งท่านที่มาเป็นหมู่คณะ หรือครอบครัว High Quality : เราเน้นการบริการที่มีคุณภาพใบรรยากาศความเป็นกันเองสบายๆไม่เป็นทางการและมีการควบคุมดูแลการผลิตในขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างดี เราได้ GAP ในการเพาะเห็ด เราได้รับการรับรองด้านความสะอาดจากกระทรวงสาธารณสุข เราได้เครื่องหมาย เปิปพิสดาร จากแม่ช้อยนางรำโดยคุณสันติ เศวตวิมล Health : เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม มุ่งเน้นการพัฒนาและเพาะเห็ด เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีเห็ดมากมายสิบกว่าชนิด ที่ได้รับการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้บรรยากาศโอโซนจากเขาใหญ่ ทั้งระบบปิด ระบบเปิด และระบบเพาะในดิน และผ่านการตรวจคุณภาพ จากอาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเป็นที่น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ภายใต้ธรรมชาติที่สวยงาม ดังนั้น ด้วยคุณประโยชน์ของเห็ดแต่ละชนิดที่มีมากมาย ล้วนส่งเสริม และเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมฟาร์ม ตลอดระยะเวลา 2 ปี ทีฟาร์มเปิดให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ “เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม” ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมฟาร์มเป็นอย่างดี และมีสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และรายการโทรทัศน์ ทางด้านเกษตร ให้ความสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อ สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการ กว่า 80 ครั้ง ตลอดช่วงที่ผ่านมา ก้าวต่อไปของ “ เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม “ ได้พัฒนาวัตถุดิบจากเห็ดที่มีคุณภาพ ออกมาเป็นสินค้าแปรรูป หลากหลายชนิด อาทิ น้ำเห็ดเจ็ดอย่าง ถั่วลิสงอบกรอบเคลือบเห็ด ไอศกรีมเห็ด หลินจืออบแห้ง ผงเห็ดโป๊ยเซียน ไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ด ฯลฯ เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ ได้เลือกซื้ออย่างสะดวก สด ใหม่ อยู่เสมอ รวมทั้งเขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม กำลังสรรหาพันธมิตรทางการค้า เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสุขภาพ แปรรูปจากเห็ด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย 297 Moo 6 Thanarat Nakhon Ratchasima 30130 Nakhon Ratchasima Thailand Call: Resort 044-756-321 Farm 044-756-234 , Fax. 044-756-238
read more..

Khaoyai Panorama Farm, Nakhon Ratchasima, Thailand

Website Info

Category: Tours/Sightseeing
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings