SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/956433477704690

District 6, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quận 6 là một trong 24 quận và huyện trong Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Việt Nam. Quận có Chợ Lớn, đây được xem một khu trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa ở Việt Nam.Hành chínhQuận có 14 phường:Phường 1Phường 2Phường 3Phường 4Phường 5Phường 6Phường 7Phường 8Phường 9Phường 10Phường 11Phường 12Phường 13Phường 14. Trong đó, phường 1 là trung tâm quận.Lịch sửĐịa giới hành chính quận 6 trước và sau năm 1959 đều khác nhau hoàn toàn.Thời Pháp thuộcNăm 1874, Pháp đổi tên hạt Tham biện thành Địa hạt. Năm 1876, Pháp xoá bỏ lục tỉnh mà phân chia thành bốn khu vực mang tính quân sự, trong đó vùng quận 6 thuộc khu vực Sài Gòn. District 6 70000 Ho Chi Minh City Vietnam
read more..

District 6, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Landmark
Found: 20.12.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings