SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/448138238693572

Viết lên cuộc sống

Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được...
read more..

Viết lên cuộc sống

Website Info

Category: Community
Found: 03.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings