SHARE THIS:
Link: http://www.sekab.se/

Sekab BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik, Sweden

SEKAB-gruppen är en av Europas ledande etanolaktörer. Vi producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter, samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa. I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är här som SEKAB har sina rötter. De första dropparna etanol producerades i området redan 1909 och det är med över hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generation hållbar bioetanol och innovativa lösningar inom grön kemi. Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med förnybara. SEKAB är en av Europas ledande etanolaktörer och vi vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom den bioetanol vi framställer och importerar, etanol som vi förädlar till både förnybara drivmedel och gröna kemikalier. Etanolen vi producerar och importerar använder vi till våra olika drivmedel och vi förädlar den även till gröna kemiprodukter. Produkter som i slutändan är sådant många använder i sin vardag. Spolarvätska, ättika, vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, lacker och bläck är några exempel på slutresultatet av vår gröna kemi. Allt som oftast tillverkas av olja kan med stor klimatnytta istället produceras av förnybart framställd etanol. Vårt drivmedel ED95 är utvecklat för modifierade dieselmotorer och där 95 procent av drivmedlet är bioetanol. ED95 ger både bra energieffektivitet och minskad klimatpåverkan. Vi har sedan starten drivit utvecklingen av E85-marknaden i Sverige. Inget annat land i Europa har genomfört så stora och konsekventa satsningar på att göra biodrivmedel åtkomliga för alla. Unik teknik för framställning av cellulosaetanol I demo-anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi drivit framgångsrik forskning och utvecklat kommersiella tekniker för att kunna producera andra generationens cellulosaetanol av många sorters råvaror, bland annat träflis, halm och bagasse. SEKABs teknik tillhör de fem främsta i världen och vi är för tillfället involverade i ett flertal pilotstudier med företag över hela världen. Med vår hjälp undersöker de potentialen hos olika typer av biprodukter som till stor del består av cellulosa. Styrkan i att vara många Vår stora styrka är just vår hemmaplan Domsjö. Här finns Domsjö utvecklingsområde som är ett avancerat bioraffinaderi, även kallat Framtidens Bioraffinaderi. På den här arenan samverkar vi och andra företag inom processindustrin med universitet och samhället i Umeå- och Örnsköldsviksregionen för att ta tillvara vår norrländska naturresurs skogen på bästa sätt. Tillsammans vill vi göra mer av trädet. Hörneborgsvägen 12 892 50 Domsjö Örnsköldsvik Sweden Call: 0660-793 00
read more..

Sekab BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik, Sweden

Website Info

Category: Biotechnology
Found: 29.12.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings