SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/451826744977071

Developmental Psychology

Utviklingspsykologi sikter mot å forstå barns psykologiske utvikling i et biologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Psykologisk vitenskap som handler om barns oppførsel, deres mentale prosesser og sjelelige opplevelser kalles også barnepsykologi.Utviklingspsykologiens målsetting er å knytte endringer i atferd og egenskaper til alder. Det er mulig å se et hvilket som helst psykologisk fenomen i en utviklingspsykologisk ramme. Forutsetningen er at fenomenets utviklingshistorie belyses. Det som avgrenser utviklingspsykologien fra andre deler av psykologien, er altså ikke hvilke fenomener som studeres, men måten de studeres på.Utviklingen fra fødsel til voksen ble for en stor del ignorert gjennom mye av historien. Barn ble ofte ansett som små versjoner av voksne (jfr. Pieter Brueghels maleriske skildringer av samtidens landsbyliv). Et eksempel fra opplysningstiden på filosofens tanker om barn, læring og utvikling finnes i Rousseaus kjente skildring: Émile. Det ble gitt liten oppmerksomhet at barns kognitive evner, språkbruk og fysisk vekst endret seg med stigende levealder. Interesse for feltet barns utvikling begynte å ta fart i det 20. århundre, til å begynne med gjerne med fokus på abnorm atferd.Stadier i barns utviklingUtviklingspsykologien omhandler menneskets utvikling fra unnfangelse til død og inneholder en rekke teorier, blant annet den utbredte Eriksons åtte aldre.
read more..

Developmental Psychology

Latest links

Bet on grand national online - A Tr3s Local

Bet on grand national online - A Tr3s Local

Expert free tips cricket

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Betting on horses - A Tr3s Local

Betting on horses - A Tr3s Local

Betway cricket prediction

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Muffins y Magdalenas - Los postres de axel

Muffins y Magdalenas - Los postres de axel

Categoría: Muffins y Magdalenas

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Bet on sports - A Tr3s Local

Bet on sports - A Tr3s Local

Money can be earned from some games

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Come on betting - A Tr3s Local

Come on betting - A Tr3s Local

Bet365 comt365

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Odds on brexit - A Tr3s Local

Odds on brexit - A Tr3s Local

Hollywood online betting account

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
So You've Bought army bomb bts ... Now What? | Cavandoragh

So You've Bought army bomb bts ... Now What? | Cavandoragh

So You've Bought army bomb bts ... Now What?

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Buy ASICS Sports Shoes Online India

Buy ASICS Sports Shoes Online India

Find running and other men’s sports shoes from the official ASICS India website’s men featured clear..

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Bookkeeping Services & Outsourced Accounting - +1-866-301-2307

Bookkeeping Services & Outsourced Accounting - +1-866-301-2307

Accounts Confidant is a trusted CPA firm offering outsourced accounting & bookkeeping services to bu..

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Undergraduate Banking Jobs in Singapore | Studentconsultant.info

Undergraduate Banking Jobs in Singapore | Studentconsultant.info

Finding for Banking Jobs For Fresh Graduate in Singapore? Studentconsultant.info is an excellent pla..

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Betasia365apk - A Tr3s Local

Betasia365apk - A Tr3s Local

Free sports betting sites

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Joggers for Men - Buy Mens Joggers At Best Price In India - Sporto

Joggers for Men - Buy Mens Joggers At Best Price In India - Sporto

Buy Mens Jogger online in India at the best price. Comfort and style is why Sporto joggers are the b..

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Helados - Los postres de axel

Helados - Los postres de axel

Categoría: Helados

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021
Www bet asia 365 - A Tr3s Local

Www bet asia 365 - A Tr3s Local

What is a positive money line

[[View rating and comments]]
submitted at 18.01.2021

Website Info

Category: Field of Study
Found: 06.01.2016

Rate!!

Please write a comment:

User ratings