SHARE THIS:
Link: https://www.vib.com.vn

VIB - Ngân Hàng Quốc Tế

Vietnam International Bank (VIB): ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam. www.vib.com.vn Đây là fanpage chính thức và duy nhất của Ngân hàng TMCP quốc tê (VIB), nơi cộng đồng những khách hàng yên mến VIB có thể giao lưu, chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch vụ sản phẩm và các chương trình ưu đãi của VIB.
read more..

VIB - Ngân Hàng Quốc Tế

Website Info

Category: Bank/Financial Institution
Found: 04.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings