SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/377423852389453

Metrochi สุนัข ชิวาวา สายพันธ์ุญี่ปุ่น

METROCHI-เราพัฒนาสายพันธุ์สุนัขชิวาวาคุณภาพ ดูแลด้วยความรักและพร้อมที่จะแบ่งปัน Call: +668 2828 2929 เราคือผู้พัฒนาพันธุ์สุนัขชิวาวาสายพันธุ์แท้ ที่เริ่มจากการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่น ลูกสุนัขเลี้ยงดูโดยนมแม่เป็นหลัก และได้รับการดูแลในสภาวะแวดล้อมที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี เราดูแลด้านอาหาร-วิตามินและวัคซีนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกสุนัขจะสมบูรณ์แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ลูกสุนัขที่เกิดกับเราจะได้วัคซีนและได้รับการติดตั้งไมโครซิปเพื่อยืนยันตัวตนของสุนัขทุกตัวโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เราพัฒนาพันธุ์สุนัขอย่างมีความรับผิดชอบและถูกต้องตามกำหนดของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ดังนั้นสุนัขทุกตัวของเรามีใบพันธุ์ประวัติ PEDIGREE และใบพันธุ์ประวัติ 4 ชั่วอายุ (4 GENERATIONS PEDIGREE) เพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนสุนัขอย่างถูกต้อง ท่านสามารถติดตามความสวยงามของลูกสุนัขของเราได้ทาง Facebook | Line | Instagram: METROCHI Call: +66 8 2828 2929
read more..

Metrochi สุนัข ชิวาวา สายพันธ์ุญี่ปุ่น

Website Info

Category: Pet Services
Found: 04.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings