SHARE THIS:
Link: http://ayp.vn/

Awake Your Power, Ho Chi Minh City, Vietnam

A BRIDGE FROM SCHOOLS INTO A GREAT LIFE. Hotline: 0988 99 0266 AYP Campus: 33 Đặng Dung, Q.1, TP.HCM. Từ việc đánh thức niềm đam mê và trang bị sự hiệu quả cho mỗi cá nhân. AYP được xây dựng nên để cộng đồng các bạn trẻ thỏa sức đam mê, dám nghĩ dám làm qua những dự án thực tế. 33 Đặng Dung, Q1 70000 Ho Chi Minh City Vietnam
read more..

Awake Your Power, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Education
Found: 06.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings