SHARE THIS:
Link: http://www.oeg.co.th

Overseas Educational Group, Bangkok, Thailand

[25th Anniversary] OEG Overseas Ed Group, we are providing high-quality educational services and cultural exchange programs. Contact us : Tel. 0 2263 3661 OEG เรา คือ มืออาชีพ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลแนะแนว การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา และ ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความเชื่อมั่น และ ใช้บริการมาแล้ว กว่า 15,000 คน โดยเราให้บริการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และ แนะแนวการศึกษาสำหรับสถาบันในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ประเทศในสหภาพยุโรป และ เอเชีย อีกด้วย นอกจากประสบการณ์ที่ยาวนาน เรายังพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความ เชี่ยวชาญในระบบขั้นตอนการศึกษา ต่อต่างประเทศ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราคือ"มืออาชีพ" และเป็น หนึ่งในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศชั้นนำของประเทศไทย OEG เรา มี มาตรฐาน มั่นใจได้ หนึ่งในสมาชิกของ สมาคมไทยแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) และ The Canadian Education Centre Network (CEC Network) นอกจากนี้ยังเป็นสำนักงานที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยของ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ เก่าแก่ และ มีประสบการณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนั้น เรายังมีสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยกว่า 350 แห่ง ทั่วโลก OEG เรา เติบโต อย่างมั่นคง นอกจากสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ มาเป็นเวลานานแล้ว ในปัจจุบันเรา ได้เติบโตขึ้น และขยาย สาขาไปสู่ภูมิภาคอีกสองแห่ง คือ ศูนย์ฯ โอเวอร์ซีส์ เอ็ด สาขา เชียงใหม่ และ ตัวแทนในอำเภอ หาดใหญ่ ศูนย์ฯ เซาท์เทอร์น โอเวอร์ซีส์เอ็ดดูเคชั่น เพื่อให้บริการกับนักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือ ภาคใต้ และ จังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวก มากขึ้นโดยเราเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าทุกสาขานั้นมี มาตรฐานที่ดีเช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ ่ OEG เรา เชื่อว่าการศึกษาสร้างคนและสังคมที่ดี จึงเป็นหลักปฎิบัติของเราที่จะจัดให้มีทุนการศึกษาแบบ “ไม่มีข้อผูกมัด” ในโครงการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ ผู้ที่ขาดโอกาสแต่มี ความมานะตั้งใจจริง สามารถเข้าสอบแข่งขันชิงทุน การศึกษาได้ เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการของเราทุกคนได้รับ นั้น ไม่ใช่แค่ การพัฒนาความรู้แต่ยัง พัฒนาความคิดและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 130 Wireless road, Lumphini Pathum Wan 10330 Bangkok Thailand Call: +66 2263 3661 to 9
read more..

Overseas Educational Group, Bangkok, Thailand

Website Info

Category: Education
Found: 06.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings