SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/351236318365528

At ขัวเหล็ก Café & Restaurant, Chiang Mai, Thailand

พบกับบรรยากาศใหม่ ที่มาพร้อมการบริการอาหารและเครื่องดิ่ม(เครื่องดื่มแอลกอออล์นำเข้า หลากหลายประเภท) พร้อมบริการลูกค้าตลอดทั้งวัน ในนาม At ขัวเหล็ก Cafe' & Restuarant by Cup For You กับบรรยากาศริมแม่น้ำปิงที่สามารถมองเห็นขัวเหล็ก หนึงในสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของเมืองเชียงใหม่ เราพร้อมบริการเติมความสุขในวันพักผ่อนของคุณแล้ว 08.00-23.00 น. near 111 Chiangmai-Lamphun Road, Wat Ket, Chiang Mai 50000 Chiang Mai Thailand Call: 099-269-2623
read more..

At ขัวเหล็ก Café & Restaurant, Chiang Mai, Thailand

Website Info

Category: Restaurant/Cafe
Found: 06.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings