SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/SioSushi47

Sio Sushi, Hanoi, Vietnam

Nhà hàng Sio Sushi chuyên các món ăn Nhật Nhà hàng Sio Sushi chuyên các món ăn Nhật đồ ăn luôn tươi ngon và giá cả ai cũng có thể thưởng thức 21 Đoàn Trần Nghiệp - HBT - HN ( gần Vincom) 21 Đoàn Trần Nghiệp 10000 Hanoi Vietnam Call: 046 327 8866 / 046 327 8833 / 0909 866 668
read more..

Sio Sushi, Hanoi, Vietnam

Website Info

Category: Restaurant/Cafe
Found: 06.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings