SHARE THIS:
Link: http://www.idp.com/vietnam

IDP Education VietNam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get more information about the courses and institutions you are looking for at our website. Be better placed with IDP! IDP Education là tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Úc với hơn 45 năm thành lập trên thế giới và gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam. IDP đóng vai trò quan trọng trong giáo dục quốc tế, giúp trên 400.000 học sinh, sinh viên du học thành công tại các trường chất lượng ở Úc, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand. Cứ mỗi 20 phút, IDP giúp 1 học sinh du học thành công trên toàn thế giới, với tỷ lệ xin visa du học thành công đạt trên 95%. IDP hiện có mạng lưới gồm 100 văn phòng tuyển sinh quốc tế tại 32 quốc gia khác nhau. Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sự thành công cho tất cả sinh viên đang có hoài bão du học. * Liên hệ tư vấn: HCMC: 8 3910 4205 - 8 3835 0133 Hanoi: 4 3943 9739 Da Nang: 511 388 9828 Cantho: 710 3733 667 Call: * Liên hệ tư vấn: HCMC: 8 3910 4205 - 8 3835 0133 Hanoi: 4 3943 9739 Da Nang: 511 388 9828 Cantho: 710 3733 667
read more..

IDP Education VietNam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Education
Found: 07.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings

Comments