SHARE THIS:
Link: http://www.bankacredins.com

Credins Bank, Tirana, Albania

Ne flasim gjuhen tuaj CREDINS Bank ushtron aktivitetin e saj sipas Liçencës Nr. 16, datë 31.03.2003, lëshuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare. Aksionerët e CREDINS bank, janë përfaqësuesit e disa prej bizneseve më të suksesshme të krijuar dhe rritur gjatë viteve të zhvillimit të ekonomisë së tregut në Shqipëri. Rruga Ismail Qemali AL1001 Tirana Albania Call: +35542234096
read more..

Credins Bank, Tirana, Albania

Website Info

Category: Bank/Financial Services
Found: 09.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings