SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/160767587437624

TP Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Vietnam

Chào mừng quý vị và các bạn về quê hương chúng ta! Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước khi trở thành phần đất của Việt Nam, Nha Trang thuộc về Chiêm Thành. Các di tích của người Chăm vẫn còn tại nhiều nơi ở Nha Trang. Nha Trang được Thủ tướng chính phủ Việt Nam công nhận là đô thị loại 1 vào ngày 22 tháng 4 năm 2009. Đây là một trong các đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam. Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông, Viên ngọc xanh [1] vì giá trị thiên nhiên, sắc đẹp cũng như khí hậu của nó.[2][3] TP Nha Trang, Khánh Hòa 10000 Nha Trang Vietnam
read more..

TP Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Vietnam

Website Info

Category: Community/Government
Found: 14.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings