SHARE THIS:
Link: http://www.nayora.az

National Assembly of Youth Organization of Republic Azerbaijan (NAYORA), Baku, Azerbaijan

Azərbaycanın Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası - ən böyük gənclər platforması. Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası 21 noyabr 1995-ci il tarixdə 11 gənclər təşkilatı tərəfindən təsis olunmuş və 31 yanvar 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası 1997-ci ildən Avropa Gənclər Forumunun tam hüquqlu üzvü, 1997-ci ildən Türk Dünyası Gənclər Birliyinin tam hüquqlu üzvü, 2002-ci ildən BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının məşvərətçi statuslu üzvü, 2004-cü ildən İslam Konfransı Gənclər Forumunun təsisçisi və tam hüquqlu üzvüdür. Milli Şuarnın nümayəndələri Avropa Gənclər Forumunun, Türk Dünyası Gənclər Birliyinin və İslam Konfransı Gənclər Forumunun müxtəlif seçkili strukturlarında təmsil olunurlar. Eyni zamanda Milli Şura "Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər Təşkilatının və Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təsisçisidir. In English: National Assembly of Youth Organizations of the Republic of Azerbaijan (NAYORA) was established by 11 youth organizations on 21st of November of 1995 and was registered in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan on 31st of January of 1996.Since its creation the number of members has reached to 112. NAYORA is a united youth platform, the leading youth organization cooperating with international organizations, organizing international integration of youth. NAYORA is a full member of European Youth Forum since 2000, the World Union of Turkish Youth since 1997, and Islamic Conference Youth Forum since 2004. NAYORA has Consultative Status in United Nations ECOSOC. NAYORA is one of the founders of two international organizations, such as Great Silk Way International Youth Union and World League of Turkic Youth. Our aims are as the following: • To coordinate activities of child and youth member organizations; • To raise the participation of youth and youth organizations in the process going on in society and especially in decision making; • To represent the interest of youth organizations in regional and international level and create conditions for their development; • To impact positively on formation of policy concerning the youth and youth organizations; • To achieve solidarity among youth and their organizations in solution of nationwide problems; • To organize the exchange of knowledge, ideas and experience. Suleyman Rustam 15H AZ1014 Baku Azerbaijan Call: (+99412) 441 16 31
read more..

National Assembly of Youth Organization of Republic Azerbaijan (NAYORA), Baku, Azerbaijan

Website Info

Category: Non-Governmental Organization (NGO)
Found: 15.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings