SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/458369990999019

Coachman

עגלון הוא אדם שמקצועו נהיגת עגלות.עגלון כנהגבמשמעות של רַכָּב, עגלון הוא נהג עגלה – רכב הנמשך על ידי סוס או פרד שמעוצב במטרה להסיע נוסעים או משא. המונח מיתרגם די בדיוק לנהג מקצועי של כל כלי רכב אחר בעל יותר משני גלגלים,כך למשל שבניב הקשר הצה"לי נהג הינו: עגלון, אולם לפני הופעתם של מכוניות ובעיקר באירופה של עד אמצע המאה ה-19 היה לתואר המקצוע זה משמעות מעט שונה, שכן זו הייתה מעין התמחות של משרת/עבד בבית אדון בעל מעמד וממון (אצולה או אחר)כך שבאחוזה גדולה היה העגלון נהג אישי (בצרפתית: chauffeur) של אדון האחוזה, ובאחוזות מעט צנועות יותר היה נושא גם בתפקיד הסיס.בעגלות הראשונות ישבו העגלונים על רצועה שבין שני הסוסים הראשונים כאשר הם נתמכים על ידי מגפיהם (boots) ומכאן גם כינוי מושב העגלון באנגלית כ-boot, ומשום שהיה העגלון חשוף למזג-האוויר שכן לא ישב בקבינה של העגלה היה העגלון המצוי לובש מעילים עבים וארוכים (הנקראים באנגלית box-coats על-שם העגלות שנקראות box-carts או עגלות קופסה-משום שכך נראה תא הנוסעים בעגלה).
read more..

Coachman

Website Info

Category: Profession
Found: 29.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings