SHARE THIS:
Link: http://www.zephyrhotel.com.vn

Ze'phyr Cafe & Restaurant, Hanoi, Vietnam

Đúng như tên gọi, Zephyr mang đến một làn gió tây nhẹ nhàng, chút hơi hướng của mùa xuân chớm sang hạ, trong khuôn viên một tòa biệt thự Pháp, cổ điển mà tinh tế. Call: 0439749745
read more..

Ze'phyr Cafe &  Restaurant, Hanoi, Vietnam

Website Info

Category: Restaurant/Cafe
Found: 07.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings