SHARE THIS:
Link: http://www.lot.com/

LOT Polish Airlines, Warsaw, Poland

Witaj na oficjalnym fanpage'u PLL LOT! Welcome to the official LOT Polish Airlines fanpage! Drodzy Fani, Wasze komentarze i uwagi są dla nas bardzo cenne. Staramy odpowiadać na wszystkie pytania. Zanim opublikujecie post na naszym fanpage'u upewnijcie się, że nie zawiera on treści: -dyskryminujących, rasistowskich, nawołujących do nienawiści oraz wulgaryzmów (nawet ocenzurowanych) -zawierających informacje poufne i dane kontaktowe, takie jak numery telefonu, adres, mail -promujące inny produkt, inną firmę lub organizację -które są kopią wpisów innych użytkowników lub firm -które są nieaktualne lub nie są zgodne z profilem naszego fanpage'a -o charakterze spamu Wpisy niezgodne z regułami będą kasowane. W skrajnym przypadku możemy też zablokować użytkownika, który narusza zasady. Wszystkie informacje udostępniane na tablicy muszą być zgodne z zasadami Facebooka (Facebook's Terms of Use) PLL LOT nie są odpowiedzialne za treści umieszczane przez użytkowników i inne fanpage'e (osoby trzecie) na tej stronie. Dear Fans, We value your comments and remarks very highly and try to answer all questions asked. Before publishing a post on our fanpage, make sure that it includes no contents that: -are discriminating, racist or hate-instigating -involve confidential information and contact data, such as phone numbers, addresses or e-mail addresses -promote another product, company or organisation -copy the posts of other users or companies -are out-of-date or incompliant with our fan page’s profile -are spam Posts and entries not complying with the rules shall be deleted. In extreme cases, we can also block a user breaching the rules. All information made available on the wall must comply with Facebook's Terms of Use LOT Polish Airlines (PLL LOT) bears no liability for the contents posted by users and other fan pages (third parties) on this page. 17 stycznia 43 02-146 Warsaw Poland Call: +48 22 577 77 55 - infolinia 24/7
read more..

LOT Polish Airlines, Warsaw, Poland

Website Info

Category: Travel/Leisure
Found: 08.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings