SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/1516614408593540

Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.Lịch sửTrường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 1951 theo Nghị định 276 của Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam. Ngày 10/12/1993 theo Nghị định 97/CP của Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I là một trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo Quyết định 201/QĐTTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm tách khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.Các tên gọi cũ: 1951–1956: Trường Đại học Sư phạm Khoa học; 1956-1967: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 1967–1993: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1; 1993–1999: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Từ 10/1999: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.Ban Giám HiệuHiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Văn Minh (Nguyên Trưởng Khoa Vật lí)Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Đặng Xuân Thư - phụ trách cơ sở vật chất (Nguyên Trưởng Khoa Hóa học)Phó Hiệu trưởng: GS.TS Đỗ Việt Hùng - phụ trách khoa học (Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn)Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Trào - phụ trách đào tạo (Nguyên Trưởng Khoa Toán-Tin)Nhân sự Tổng số cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên là 1.227 (807 giảng viên trong đó có 609 giảng viên biên chế, 70 giảng viên hợp đồng dài hạn, 362 nữ giảng viên, 24 GS, 126 PGS, 227 TSKH và TS, 177 ThS, 19 Nhà giáo Nhân dân và 74 Nhà giáo Ưu tú; Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Giảng đường có tổng diện tích là 19.760 m² và 181 phòng; phòng máy tính có tổng diện tích là 2.812 m² và 36 phòng; thư viện có tổng diện tích là 6.334 m² và 31 phòng; phòng thí nghiệm có tổng diện tích là 2.545 m² và 38 phòng.
read more..

Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam

Website Info

Category: University
Found: 08.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings