SHARE THIS:
Link: http://mykingdom.com.vn

Vietnam LEGO Club, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ra đời từ năm 1994. Hoạt động mạnh mẽ đến năm 2003, sau đó thu hẹp hoạt động, số lượng thành viên đạt 10,000 trẻ em Việt Nam. Tháng 10/2009 đánh dấu sự trở lại của Vietnam LEGO Club! 205 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh 70000 Ho Chi Minh City Vietnam Call: +84 08 54 333 888
read more..

Vietnam LEGO Club, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website Info

Category: Club
Found: 10.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings

Comments