SHARE THIS:
Link: http://www.velaconsulting.al

Vela HR Consulting, Tirana, Albania

OFROJMË SHËRBIME REKRUTIM - PUNËSIMI NDËRKOMBËTAR NË PROFESIONE TË NDRYSHME Dërgo CV në info@velaconsulting.al ose apliko në www.velaconsulting.al/apliko Vela H. R. Consulting® është e angazhuar për të gjetur njerëz të talentuar, me dëshirë dhe përkushtim të madh që të punojnë për ”Klientët e saj botërorë të klasit të 1-rë”. Qysh nga inaugurimi jonë, ne kemi rekrutuar specialistët më të mirë-vlerësuar në të gjitha aspektet e konsulencës së Burimeve Njerëzore e Rekrutimit, dhe kemi arritur standartet e profesionalizmit të industrisë globale tëpunësimit. Përzgjedhja e ajkës së njerëzve të aftë dhe proçesi sa më i thjeshtë, me çmim konkurrues dhe i shpejtë i rekrutimit, është thelbi kryesor i punës që bëjmë për finalizimin me sukses të marrëveshjeve. Nga vendosja e talenteve të rinj të shkëlqyer në punën e tyre të parë, deri tek profesionistët e karrierës së zyrave, ne ndihmojmë bizneset të fuqizohen e të zhvillohen në vazhdimësi me njerëzit e duhur. Ne jemi një agjenci rekrutimi e konsulence në kërkim të çmimeve fituese të vlerësimit, e njohur për filozofinë tonë të kujdesit ndaj klientëve tanë. Vizioni ynë ambicioz për të qenë “më të mirët, të operojmë kudo në botë, e gjatë gjithë kohës“, do të thotë se ne jemi të udhëhequr nga një kod profesional i sjelljes, dhe ruajtjes së konfidencialitetit duke garantuar cilësi, korrektësi, besueshmëri, respekt dhe angazhim maksimal ndaj jush. Specialistët tanë konsulentë të rekrutimit, mbulojnë kontrata stafi dhe për drejtues ekzekutiv me kohë-zgjatje të për-hershme, me kohë të pjes-shme, dhe të për-kohshme. "Ne e bazojmë suksesin tonë në vlerat e profesionalizmit maksimal dhe përkujdesjen ndaj klientëve tanë" ! Vela H. R. Consulting® ofron gjithashtu : Punësim ndërkombëtar..ekskluzivisht në Dubai, Doha, Riyadh, Muscat, Manama, Kuwait City Proçedura e aplikimit është e thjeshtë, dhe ju ofrohet nëse : Jeni brenda moshës 18 - 39 vjeç, Gjuha e huaj : Për të fituar këtë kontratë pune, duhet të keni një nivel të mirë të njohjes së gjuhës angleze, Nqse keni eksperiencë pune të mëparshme në fushën e shitjes, menaxhimit, dhe operacioneve front-office me klientin, Jeni i/e pajisur me Diplomë Universitare (për pozicionet drejtuese), ose çertifikatë shkollash profesionale në fushën e studimeve të profesioneve përkatëse, Nuk duhet të keni qënë, dhe nuk duhet të jeni aktualisht nën procedim penal nga organet e gjyqësorit (Dëshmia e Penalitetit), • Orari i ushtrimit të punës ; 8 - 9 orë punë në ditë, për 6 ditë në javë, duke përfshirë një orë pushim në drekë. • Përfitime ; Bonuse deri në + 15% / 20% të pagës fillestare pas 6 muajve të parë (bazuar në performancën tuaj), si dhe 18-22 ditë leje ç'do vit. • Kontrata ; ju ofrohet 1 ose 2 vjeçare (me të drejtë rinovimi), me kushte shumë të mira pagese duke ju sponsorizuar vizën dhe lejen e punës, trajtimin shëndetësor gjatë periudhës së punësimit, koston e udhëtimit me avion (vajtje-ardhje) ç'do 1 vit drejt destinacionit të punë-dhënësit, strehimin tuaj, ushqim gjatë orarit të punës dhe sigurimin e dëmshpërblimit financiar, në rast të prishjes në mënyrë të një-anshme të kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi nga punë-dhënësi juaj. • Të Drejtat e punës - Të gjithë punonjësit kanë të njëjtat të drejta si vendasit. PUNA në Lindjen e Mesme është shumë-kombëshe, të gjithë punëtorët duhet të respektojnë mënyrën e jetesës, dhe traditat e kombësive të tjera. Diskriminimi racor / fetar NUK LEJOHEN. Lindja e Mesme është shumë e sigurtë - Krimi pothuajse nuk ekziston, femra s'mund të jetë e detyruar të bëjë asgjë dhe trajtohet me respekt! Meshkujt e femrat jetojnë të ndarë. Femrat jetojnë veçmas në apartamente 2+1 (të pajisur me kuzhinë e banjo), nga 2 ose 3 vajza në ç'do dhomë. Aplikimi : Për të aplikuar duhet të dërgoni CV-në tuaj në gjuhën anglisht, e cila duhet të jetë e shoqëruar prej 2 fotografive me ngjyra (fotoja nr. 1 të ketë format pashaporte me sfond të bardhë me përmasa 6 x 4 cm & në foton nr. 2 të jeni të paraqitur në këmbë ballazi me sfond të bardhë dhe veshje formale), në adresën e e-mailit info@velaconsulting.al ose aplikoni nëpërmjet formularit në faqen web www.velaconsulting.al/apliko NA GJENI EDHE NË Skype™ : vela.al www.linkedin.com/pub/irida-vela/21/506/b13 plus.google.com/+VelaconsultingAl/posts https://twitter.com/@EvisVela Internship. Tregu i stazhit ndërkombëtar është në hapat e tij të 1-rë në Shqipëri, dhe ju jeni veç një klik larg gjetjes së eksperiencës perfekte. Vela H. R. Consulting® është e gatshme për t’ju siguruar asistencë dhe mbështetje, në mënyrë që të gjeni stazhin, që më së shumti përshtatet me profilin tuaj individual. Këshillimi i karrierës, me qëllim që të përgatisim studentët e vitit të fundit bachelor, ose të masterit për mënyrën se si duhet të kërkojnë punën e tyre, dhe t'ju ndihmojmë ne proçesin e orientimit të karrierës suaj, i cili është nje aspekt kritik i zhvillimit të profesionit dhe gjetjes së punës tuaj të ardhshme. Dhe si konkluzion, këshillimi për kërkimin e punës dhe këshillimi i karrierës janë dy shërbime të ndërthurur me njëri – tjetrin. Këshilluesi i karrierës pranë Vela H. R. Consulting® është gjithashtu i trajnuar për t’ju asistuar në lidhje me të gjitha aspektet e orientimit të profesionit dhe kërkimit të punës. Konsulenca e biznesit. Vendimi për të krijuar një biznes privat, ose prezantimi i një aktiviteti të huaj privat në Shqipëri, është një nga fushat e shërbimeve të konsulencës së Vela H. R. Consulting®. Të jesh i ndërgjegjësuar në lidhje me proçedurat ligjore, nevojat e tregut, kostot ekonomike dhe logjistike që ç'do sipërmarrje private duhet të përballojë në hapat e saj të parë, është shërbimi që Vela H. R. Consulting® ju ofron me sukses, dhe ju çon drejt zgjidhjes më të mirë dhe më të shpejtë. Trajnime profesionale në fushën e ; Business // Creative Arts & Design // Criminal Justice & Security Culinary & Hospitality // Education & Teaching // Engineering Fashion & Interior Design // Health Care & Human Services Legal // Nursing & Medical Assisting // Technical Trade // Technology Tek Liqeni, Rr. Kosovareve, Pallati 29, Kati i 1 1001 Tirana Albania Call: 0693789777 / 0683977707 / +35542430067
read more..

Vela HR Consulting, Tirana, Albania

Website Info

Category: Consulting/Business Services
Found: 12.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings