SHARE THIS:
Link: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=23

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Izmir, Turkey

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nin resmi Facebook sayfasına hoşgeldiniz. İzmir, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Türkiye nin öğretmen eğitimi açısından en önemli kentlerinden birisi olmuştur. 1952 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsünün kapatılıp yerine yeni bir öğretmen okulu açılmasına karar verildiğinde, yer olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından el konarak Yatılı Kız Öğretmen Okuluna dönüştürülen, günümüzde dekanlık binası olarak hizmet sunan ve Buca nın önde gelen ailelerinden Rees ailesince 1890 ların sonlarına doğru inşa edilmiş olan köşk seçilmiştir. İçerisinde bulunan bitki ve hayvan türleri ile son derece önem taşıyan bir bahçede yer alan Rees Köşkü, restore edilerek 30 Kasım 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. Okulun açıldığı ilk yıl Fen Bilgisi alanında yönetici kadro ile birlikte 9 öğretmen ve 60 kız öğrenci bulunmaktadır. 1960 yılından başlayarak Enstitünün öğretmen, öğrenci ve bölüm sayısında önemli bir artış yaşanmış, aradan geçen on yıl içerisinde altı bölüm ile birlikte öğretmen sayısının 62 ye, öğrenci sayısının 623 e yükselmesi üzerine yeni binaların inşa edilmesi yoluna gidilmiştir. İlk on yıl boyunca kurumun kapasitesiyle uyumlu bir biçimde gelişme gösteren bölüm ve öğrenci sayısı, 1974 yılından sonra Türkiye nin genel siyasal ve kültürel ikliminin sonucu, mektupla öğretmen yetiştirme uygulamasıyla öğrenci sayısında gözlenen artış ve sıkça değiştirilen öğretmen kadrosu yüzünden aşınmaya uğramıştır. Ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan üç yıllık eğitim enstitülerinin 1978-1979 öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla sürelerinin dört yıla çıkarılması ile birlikte, İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünün adı İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür. 2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte, Buca Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline gelmiştir. Bu düzenleme ile İzmir Yabancı Diller Yüksekokulu, bu fakültenin ilgili bölümüne aktarılmış, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi Bölümü ile birleştirilmiştir. 1982 de Eğitim Fakültesi adını almasından sonra, kendisine bağlı olarak eğitim veren Demirci Eğitim Yüksek Okulunun, 1992 yılında yeni kurulan Celal Bayar Üniversitesine; Denizli Eğitim Yüksek Okulunun da aynı yıl kurulan Pamukkale Üniversitesine bağlanması ile bu kurumlar Buca Eğitim Fakültesinden ayrılmıştır. Buca Yüksek Öğretmen Okulunun Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline dönüşmesinden sonra, burada görev yapan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretim görevlisi unvanı ile görevlerini sürdürmüşlerdir. Fakülte adını almasından sonra kurum 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi ile eğitim-öğretime devam etmiştir. Buca Eğitim Fakültesi 2005-2006 öğretim yılı başında 232 kadrolu öğretim elemanı (38 profesör, 8 doçent, 83 yardımcı doçent, 46 öğretim görevlisi ve 51 araştırma görevlisi, 5 okutman ve 1 uzman) ve 7726 öğrencisiyle 21. yüzyıla yaraşır bir kimlik kazanmak uğraşısıyla 9 bölümde (14 anabilim dalında lisans; 7 anabilim dalında ise lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans) eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. uğur mumcu caddesi 135 Sokak No:5 Buca,İzmir. 35150 Izmir Turkey Call: +90 232 420 48 82 (83-84-85-86-87 ; 6 hat ) +90 232 440 08 08 +90 232 440 96 09 (10-11-12-13-14-15 ;7 hat)
read more..

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Izmir, Turkey

Website Info

Category: University
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings