SHARE THIS:
Link: http://www.isletme.deu.edu.tr

Dokuz Eylul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Izmir, Turkey

İşletme Fakültesi'nin resmi Facebook sayfasıdır. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi toplam 1064 öğrenciye 100% İngilizce eğitim vermekte olan bir fakültedir. Fakülte’de beş bölüm bulunmaktadır. Bunlar; İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümleridir. Fakültede 9 profesör, 9 doçent, 28 yrd. doçent, 6 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 30 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 83 öğretim elemanı hizmet vermektedir. İşletme Fakültesinin eğitim alanındaki öncelikleri; kişiselleşmiş eğitim, eğitimde en çağdaş yöntemlerin kullanılması ve uluslararasılaşma olarak özetlenebilir. Fakülte ‘de tüm dersler 40 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Sınıf mevcudunun az tutulması ve uygulanan ‘açık kapı’ politikası öğrencilerin öğretim üyeleriyle iletişiminin yüksek olmasında önemli bir etkendir. Fakültenin bu iki politikası eğitimin kişiselleşmesi hedefine ulaşılmasında büyük öneme sahiptir. Bu şekilde öğrenciler, öğretim üyeleri ve fakülte yönetimi ile gerek bilgi alışverişi gerek kariyer planlarına ilişkin sürekli iletişimde bulunmaktadırlar. Bunun sonucu olarak öğrencilerimizin çoğunluğu staj ve öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası projelerinde çalışma şansına sahip olmakta ve mezun olduklarında hızla işe girmektedirler. Ayrıca, bölümlerin eğitim verdiği alt alanlar çerçevesinde sunulan uzmanlaşma seçenek ve dersleri sayesinde öğrenciler istedikleri alanda uzmanlaşarak kariyerlerini planlayabilmektedirler. Fakültede her yıl tamamen öğrenciler tarafından yönetilen klüp çatısı altında kariyer günleri ve kariyer platformları, gündeme ilişkin toplantılar, zirveler, seminerler, çalıştaylar gibi birçok faaliyet yönetimin de desteğiyle devam etmekte, öğrencilerin hem kişisel gelişimine hem de sosyal hayatına büyük etkisi bulunmaktadır. Fakültenin diğer bir önceliği olarak eğitimde çağdaş yöntemlerin kullanılması konusunda fakültenin, güncel ders planı, teknolojik altyapısı (303 bilgisayar, 105 yazıcı, 39 projeksiyon,18 TV vb.) akıllı sınıflar ve değişik yazılımların mevcudiyetiyle desteklenmektedir. Ayrıca, fakültenin tüm öğretim üyeleri vaka metodu, probleme dayalı öğretim, simülasyon , rol oynama , eğitimde oyunların kullanılması vb. farklı öğrenme stratejileri konusunda eğitim almaktadırlar. Bu konuda son yenilikleri takip etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, University of Delaware bünyesinde bulunan Problem Based Learning Merkezi başta olmak üzere bir çok kurum ile ilişkiler sürdürülmektedir. Ayrıca, yeni uygulamaya konulan Sosyal Sorumluluk Projesi dersi sayesinde öğrenciler gruplar halinde bir öğretim üyesinin önderliğinde diledikleri bir sosyal sorumluluk projesi üretip gerçekleştirerek hem topluma hem kendi kişisel gelişmelerine katkıda bulunmaktadırlar. Uluslararasılaşma hedefi sosyal bilimlerdeki tüm alanlarda yaşanan küreselleşme süreciyle uyum içerisindedir. Bu amaçla, Fakülte Avrupa’da birçok ülkedeki 37 okulla Erasmus kapsamında yaptığı anlaşmaların yanısıra ABD, Japonya, Çin, Güney Kore, İngiltere, Ürdün gibi ülkelerin önde gelen okullarıyla öğrenci değişimi ve çifte diploma anlaşmaları yapmıştır. Bu anlaşmalarla öğrencilerimiz bir sene ABD’de, Fransa’da ya da Hollanda’da okuyarak hem kendi üniversitelerinden hemde gittikleri üniversiteden diploma alma olanağına yada bir yıl dünyada ekonomisi en hızlı gelişen ülkelerden Çin, Güney Kore gibi ülkelerde okuyarak / staj yaparak, online dersler alarak kariyerlerini geliştirmede önemli rol oynayacak deneyimler edinme şansına sahiptirler. Her öğrencinin mezun olmadan önce uluslararası bir deneyim yaşamasının sağlanması Fakültenin amaçları arasındadır. Ayrıca düzenli olarak her yıl Mayıs ayında uluslararası hafta kapsamında yabancı üniversitelerden gelen 20’nin üzerinde yabancı akademisyen fakültede ders vermekte ve birçok anlaşmalı üniversitenin tanıtımı yapılmaktadır. Yine bu bağlamda öğrencilerimiz her yıl fakültemize bu ülkelerden eğitim görmeye gelen yabacı öğrencilerle uluslararası bir ortamda eğitim görmektedirler. Kısaca, İşletme Fakültesi öğrencilerin kalabalıkta kaybolmadığı, çağdaş yöntem ve tekniklere göre eğitim verilen ve öğrencilerini küresel dünyaya ve iş yaşamına hazırlayan bir birim olarak motivasyonu yüksek, sosyal ve kültürel değerleri olan, alanında en son bilimsel bilgi ve becerilerle donatılmış, küresel rekabet gücüne sahip mezunlar yetiştirmektedir. TARİHÇE Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla ilk olarak 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine İngilizce İşletme Bölümü ile temelleri atılan Fakültemiz, 1992 yılında yeni kurulan İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümleri İstanbul ve Ankara dışında alanında İngilizce eğitim veren tek İşletme Fakültesi olarak faaliyete geçmiştir. 1994 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünün, 2008 yılında yeni kurulan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün bünyesine katılmasıyla İşletme Fakültesi bugün 5 ayrı alanda İngilizce eğitim vermektedir. Önceleri geçici olarak DEÜ Dokuz Çeşmeler Kampüsün’de eğitim veren fakültemiz 2000 yılından bu yana DEÜ Tınaztepe Kampüsü’ndeki binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi kurulduğu ilk günden bu yana pek çok ilke imza atmıştır. Bu ilklerin bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür; İşletme Fakültesi’nin Türkiye’de İlkleri 1982 den sonra İlk İşletme Fakültesi İlk Yurt Dışı Çifte Diploma Uygulaması(1997) Fakülte Düzeyinde İlk Turizm İşletmeciliği Bölümü(1994) Turizm İşletmeciliğinde İlk 2 Dilde Eğitim (1994) İşletme Fakültesi’nin İzmir’de İlkleri İlk Uluslararası İlişkiler Bölümü (1992) İlk Şeref Ve Yüksek Şeref Listeleri Uygulaması (1992) İlk Öğrenci İş Dünyası İstihdam Görüşmeleri (1992) İlk Profesyonel Kariyer Geliştirme Eğitim Programı (1997) İşletme Fakültesi’nin Üniversite’ de İlkleri İlk Yabancı Dilde Eğitim(1989) İlk Öğrenci Kulübü (BAClub) (1989) İlk Özel Öğrenci Statüsü (1992) İlk Öğretim Üyesi Değerlendirmesi(1989) İlk Uluslararası Öğrenci Ofisi (1992) PROGRAMLARIMIZ Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans, Doktora düzeyinde yürütmekte olduğu geniş program yelpazesi ile aday öğrencilere farklı kariyer olanakları sağlamaktadır. İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans programlarının yanı sıra, Çift Anadal Programları, Uluslararası İşletmecilik, Muhasebe, Girişimcilik, Genel İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pazarlama, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Destinasyon Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Uluslararası Otel İşletmeciliği Yandal Programları ile farklı bölüm ve birim lisans öğrencilerine kariyer opsiyonlarını çeşitlendirmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Lisansüstü eğitim çerçevesinde İşletme Yönetimi, Finansman Yönetimi, Anlaşmazlık Çözümü, Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları, Turizm İşletmeciliği, Dış Ticaret Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımızın yanı sıra, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Turizm İşletmeciliği Doktora programları gerek akademik kariyer yapmak gerekse kariyerlerinde ilerlemeyi planlayan diğer çalışan ve yöneticilere İngilizce eğitim görme olanağı sağlayarak görerek gerek akademik kariyer yapmak isteyen gerekse kendini geliştirmek isteyen çalışan ve yöneticilere İngilizce eğitim görme olanağı vermektedir. DIŞ İLİŞKİLERİMİZ İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya, Avustralya, İrlanda, Hollanda, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Lituanya, Polonya, Slovenya gibi Avrupa, Çin, Ürdün, Güney Kore gibi Uzakdoğu ve Doğu, Amerika Birleşik Devletleri gibi Kuzey Amerika ülke üniversiteleri ile gerçekleştirmiş olduğumuz akademik işbirliği, çifte diploma ve ikili anlaşmalar ve uluslararası haftalar sayesinde lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz farklı kültür ve ekonomileri bu ülkelerde en az bir dönem eğitim görerek tanımak imkanına kavuşmakta, bu ülkelerden her yıl fakültemize eğitim için gelen yabacı öğrencilerle birlikte uluslararası bir ortamda eğitim görmektedirler. PERSONELİMİZ Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim kadrosu 9 profesör, 9 doçent, 28 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 30 araştırma görevlisi olmak üzere 83 tam zamanlı öğretim elemanı kadrosundan oluşmaktadır. Bu akademik kadronun % 25’i lisansüstü eğitimlerini yurt dışı eğitim kurumlarında tamamlamış, neredeyse tamamı lisans ve/veya lisansüstü derecelerini İngilizce eğitim veren kurumlardan almışlardır. Bunun yanı sıra üniversite – uygulama birlikteliğini sağlamak üzere alanında kariyer sahibi doktoralı yöneticilerin misafir öğretim üyesi olarak zaman zaman fakültemizde ders vermekte veya derslere konuk olarak davet edilmektedirler. Fakültemizin oldukça genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olup, bu kadronun uluslar arası hareketlilik oranı oldukça yüksektir. Akademik personelimiz bu özellikleri fakültenin uluslararası standartların yakalanması ve yenilikçi bir yaklaşım benimsenmesi açısından en önemli avantajlarından birini oluşturmaktadır. Fakültemiz akademik personelinin ulusal ve uluslararası bilimsel proje deneyimleri, kazanmış oldukları proje ödülleri ve yayın potansiyelleri en önemli gurur kaynaklarımızdan birini oluşturmaktadır. Öğretim üyelerimizin özel ve kamu kurum, kuruluşları için gerçekleştirdiği projeler, danışmanlıklar, bu kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetler, etkinlikler ve işbirlikleri çalışma yaşamına ilişkin gelişmelerin yakından izlenmesine olanak vermekte, gerek öğrencilerimiz gerekse kadromuzun gelişmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Fakültemizin 21 kişilik idari kadrosu ise benimsemiş olduğu hizmet odaklı yaklaşım ve özverili çalışmasıyla fakültemizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirmiş olduğu başarıların en büyük destekleyici güçlerinden birini oluşturmaktadır. Call: +90 232 4535061
read more..

Dokuz Eylul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Izmir, Turkey

Website Info

Category: University
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings