SHARE THIS:
Link: http://www.news.cricoteka.pl

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków, Poland

Otwarte wt-nd 11:00-19:00. Bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł, wtorki - wstęp wolny. Istniejący od 1980 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (przy ul. Kanoniczej 5, obecnie siedziba Archiwum), początkowo działający jako Ośrodek Teatru Cricot 2 założony został z inicjatywy samego artysty. Przez blisko 10 lat tworzył instytucjonalne podstawy do funkcjonowania kantorowskiego teatru, pełniąc równocześnie rolę "Żywego Archiwum" twórczości teatralnej Kantora, dla zachowania jego idei "nie w martwym systemie bibliotekarskim, lecz w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń". Zgodnie z testamentem Mistrza zadanie to realizuje nadal Cricoteka jako swój podstawowy, najważniejszy cel statutowy, bazując na powstałym i przechowywanym w Krakowie unikalnym zbiorze kilkuset obiektów oraz kostiumów ze spektakli Teatru Cricot 2, pism teoretycznych, rysunków i projektów Kantora, rejestracji wideo, dokumentacji fotograficznej, wreszcie tysięcy wielojęzycznych recenzji, czasopism, książek - plonu wieloletnich wędrówek Tadeusza Kantora i jego aktorów, który stale jest rozbudowywany o nowe pozycje i naukowo opracowywany. Cricoteka jest specyficzną instytucją, pełniącą równolegle funkcję archiwum, "muzeum", galerii i placówki naukowej. Nowa siedziba Cricoteki została otwarta 12 września 2014 na ulicy Nadwiślańskiej 2-4. Rodzajem "aneksu" Cricoteki jest Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora działająca od 1995 r. W tym mieszkaniu - pracowni Tadeusz Kantor w latach 1987-1990 tworzył ostatnie dzieła swojego życia. Funkcjonuje tam niewielka galeria. *** Cricoteka, Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor was founded by Tadeusz Kantor as early as in 1980, at first as the Centre of Cricot 2 Theatre at 5, Kanonicza Street (now the seat of the Archives of the Centre). For almost ten years it has been the basic institution for Kantor's theatre, simultaneously a kind of the "Living Archives" of his theatre creation. The main purpose of the centre has been to preserve his ideas "not in a librarian system, but in the mind and imagination of generations to come". In accordance with the Master's testament, this task is the basic and most important purpose currently realised by Cricoteka. The unique collection of Kantor's works is the basis of activity of the centre. The collection consists of several hundreds of objects and costumes of Cricot 2 Theatre, Kantor's theoretical papers, drawings and design works, video records, and photographic documentation as well as thousands of reviews, journals and books. This enormous output, the result of long peregrinations carried out by Tadeusz Kantor and his actors, is under constant development and scientific working out. Cricoteka is a specific institution functioning simultaneously as the archives, a "museum", a gallery and a scientific post. The new seat has been opened on 12th September 2014 at Nadwiślańska St. Tadeusz Kantor's Gallery/Atelier is a kind of the "annexe" of Cricoteka. Its activity began in 1995 at Tadeusz Kantor's studio, where he created his last works in the period 1987-1990. It houses a small gallery. ul. Nadwiślańska 2-4 30-527 Kraków Poland Call: +48 12 442 77 70
read more..

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków, Poland

Website Info

Category: Organization
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings