SHARE THIS:
Link: http://web.deu.edu.tr/felsefe/

Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, Izmir, Turkey

Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Resmi Facebook Sayfası Programın Amacı: Temel felsefe disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan, alanında edindiği bilgileri insan ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, yeni düşüncelere açık, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen, çağın sorunlarına çözümler üreten, düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen felsefeciler yetiştirmek. Program Çıktıları: Felsefenin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunları tanımlar. Felsefenin kavram, soru ve sorunlarını gerekli felsefe tarihi bilgisi çerçevesinde değerlendirir. Felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerini tartışır. Felsefe alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları çözümler. Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri kullanır. Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri felsefe bilgisiyle ilişkilendirir. Felsefe alanında edindiği bilgilerin ışığında insan ve dünya sorunlarını değerlendirir. Felsefe bilgilerini çözümler. Felsefe bilgisini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Felsefe bilgisini proje çalışmalarında kullanır. Edindiği felsefe bilgilerini tek olarak ya da ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirir. Farklı düşünme yolları aracılığıyla yargıda bulunur. Yenilikçi felsefi düşünceleri değerlendirir. Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Kendi düşüncelerini ve başkalarının düşüncelerini sorgular. Call: 02323018733
read more..

Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, Izmir, Turkey

Website Info

Category: Product/Service
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings