SHARE THIS:
Link: http://www.dokuzeylul.tc/

Dokuz Eylül TC, Ankara, Turkey

“Dokuzeylul.tc”, tam bağımsızlık diyenlerin sığınacağı liman, korunacağı yapı, yeniden kuruluş ve kurtuluşun devrimci şahlanışıdır. “Dokuzeylul.tc”, Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu 6 ana ilkeye, çağdaş toplumsal sol anlayışla sahip çıkmaktır. “Dokuzeylul.tc”,anti-emperyalist Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisine sahip çıkanların bir arada bulundukları yapının adıdır. “Dokuzeylul.tc”, çağdaş ve devrimci olan, Kuva-i Milliye ruhu ile Atatürk ilkelerine sahip çıkan Demokratik sosyalizmi uygulamayı amaçlayanların bulunduğu yapıdır. “Dokuzeylul.tc”nin siyaset anlayışı, ulusal sol’dur. “Dokuzeylul.tc”, ‘Siyasetin temel unsuru insandır’ görüşüne sahip çıkanların bir arada bulunduğu yapının adıdır. “Dokuzeylul.tc”, İnsan olmadan siyaset yapılamaz, siyasi parti olamaz. İnsanları dışlayarak, ayrıştırarak, etnik veya dinsel ya da benzeri herhangi bir kimliğe dayalı siyaset oluşturulamaz inancına sahip olanların fikirlerini paylaştığı, gazetecilik,dergicilik yapmayı amaçlayan,araştırma,inceleme ve gerektiğinde başvuru bilgi ve belgelerinin bulunabileceği, görsel görüntülerle desteklenmiş belgeye dayalı olmayan haberlerin yer almayacağı bir platformdur.. “Dokuzeylul.tc”, Ulusal, insancıl ve çağdaş bir anlayışı benimseyenlerin ortak platformudur. “Dokuzeylul.tc”, siyasette, çoğulcu batı demokrasisini, hukuk devletini, çağdaş öğretileri, ekonomide planlı devletçiliği özümseyen, ideolojide Kuvvay-i Milliye ruhuna sahip olanların fikir paylaşım sitesidir. “Dokuzeylul.tc”, Atatürkçü ideoloji sahiplerinin, Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarıyla ortaya koyduğu amaçlar, ilkeler ve gerçekleştirdiği devrimlere sahip çıkanların bulunduğu yapının adıdır. “Dokuzeylul.tc”,Türk halkının doğal karakterinden ve Türk vatanının sahip olduğu öz kaynaklardan, Türk tarihinden ve Türk insanının isteklerine çare bulma ihtiyacından doğmuş olan Atatürkçülük ideolojisi sahiplerinin bir araya geldikleri ve birikimlerini paylaştıkları iletişim aracıdır. “Dokuzeylul.tc”,Türk Milleti'ni bütün unsurları ile çağdaş ülkelerden daha ileri bir seviyeye çıkarma anlayışına sahip olan ve bunu gerçekleştirmekten sorumluluk duyanların bir arada bulundukları yapının adıdır. Anadolu caddesi 060606 Ankara Turkey Call: +90 542 494 2296
read more..

Dokuz Eylül TC, Ankara, Turkey

Website Info

Category: Community/Government
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings