SHARE THIS:
Link: http://reformatus.ro

Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Aiud, Romania

Az 1622-ben alapított gyulafehárvári Collegium Academicum könyvtárának utóda. Bethlen Gábor 1622-ben alapította a Collegium Academicumot Gyulafehérváron. Saját könyvtárát is a tanárok és diákok használatára bocsátotta. A kollégium azonban saját könyvtárral is rendelkezett. Ez tekinthető a mai Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár ősének. 1658-ban tatárok dúlták fel a fejedelmi székhelyet, amely során a kollégium és annak könyvtára elpusztult. Apafi Mihály 1662-ban Nagyenyedre költöztette a kollégiumot. A pusztításoknak azonban itt sem lett vége. A Rákóczi-szabadságharc során a labancok feldúlták a kollégiumot. 1849-ben a környező román falvak lakosai végeztek óriási pusztítást a városban. A könyvtár nagy része megsemmisült a pusztítások során. 1885-ben megépítették a kollégium keleti szárnyát, ahol a könyvtár jelenleg is található. 1948-ban a könyvtárat államosították és a kolozsvári "Lucian Blaga" Egyetemi Könyvtár nagyenyedi fiókkönyvtáraként működött. 2005-ban visszakerült korábbi tulajdonosához az Erdélyi Református Egyházkerülethez. A könyvtár állománya jelenleg kb. 70 000 kötet. Strada Betlen Gabor 1 515200 Aiud Romania Call: 0258-861155
read more..

Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Aiud, Romania

Website Info

Category: Church/Religious Organization
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings