SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/193314480772798

Bahagian Penyelidikan & Dokumentasi -PSB, Bandar Seri Begawan, Brunei

Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi merupakan salah satu Bahagian yang terpenting di Pusat Sejarah Brunei dengan memainkan peranannya dalam menyelidik, mengumpul, menyimpan, mendokumentasi, mempamer dan menerbitkan bahan-bahan penyelidikan sejarah seperti riwayat hidup, salasilah, sejarah lisan, sejarah kampung, institusi, monumen, nisan serta bahan-bahan yang berkaitan meliputi gambar-gambar penyelidikan sejarah. Selaras dengan peranan yang dimainkan ini maka Unit Dokumentasi sentiasa bertindak melaksanakan kerja-kerja pendokumentasian hasil daripada penyelidikan Unit Tokoh, Unit Salasilah, Unit Sejarah Tempatan dan Warisan, Unit Institusi dan Monumen, Unit Epigrafi dan Takapan. Tugas dan tanggungjawab Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi bukan hanya sekadar untuk mengumpul hasil bahan-bahan penyelidikan sejarah, malah apa yang lebih dititikberatkan ialah bahan-bahan yang ada akan dibuat pendokumentasian berasaskan keperluan-keperluannya. Ianya bertujuan supaya bahan-bahan yang diurus itu akan lebih teratur dan terpelihara. Bagi maksud ke arah itu Unit Dokumentasi telah memikul tanggungjawab bagi mengendalikannya dengan melaksanakan kerja-kerja pendokumentasian supaya perancangan-perancangan yang ada dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Bagaimanapun, ini semua bergantung kepada bidang kerjasama yang diberikan oleh Unit-Unit di Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi bagi merealisasikan penyempurnaan pendokumentasian tersebut berdasarkan pengetahuan mengenai dokumen, dokumentasi dan pendokumentasian Jalan James Pearce BS 8610 Bandar Seri Begawan Brunei Call: 2240166
read more..

Bahagian Penyelidikan & Dokumentasi -PSB, Bandar Seri Begawan, Brunei

Website Info

Category: Government Organization
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings