SHARE THIS:
Link: http://ipn.gov.pl/buiad

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytut Pamięci Narodowej, Warsaw, Poland

W skład pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej wchodzi Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów z siedzibą w Warszawie wraz z oddziałowymi biurami udostępniania i archiwizacji dokumentów, funkcjonującymi w Oddziałach IPN, które zostały powołane w miastach będących siedzibami sądów apelacyjnych. W ramach Biura Udostępniani i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD) działa pięć wydziałów i samodzielna sekcja: Wydział Informacji i Sprawdzeń; Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym; Wydział Zasobów Cyfrowych; Wydział Udostępniania; Wydział Obsługi Bieżącej Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł. ul. Kłobucka 21 02-699 Warsaw Poland Call: 22 581-89-04
read more..

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytut Pamięci Narodowej, Warsaw, Poland

Website Info

Category: Organization
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings