SHARE THIS:
Link: http://www.dokuma.hr

DokuMa Film Festival, Makarska, Croatia

(en) DFF is an international documentary film festival held in Makarska, Croatia. (hr) DFF je međunarodni festival dokumentarnog filma u Makarskoj. (en) DokuMA Film Festival is an international documentary film festival held in Makarska, Croatia, EU. The festival is organized by DokuMA Civic Association from Makarska. The festival programme consists of international competition ‘Little Garmaz’, ‘Feature Hit Movies’, ‘Partner Nation’ retrospective, ‘MAteenée‘ youth program and ‘Regional Student Films’. DokuMA Civic Association was founded on November 29th 2013 in Makarska, Croatia, EU by film directors Jadran Puharić, Josip Vujčić and Kristina Kumrić and the illustrator Maja Marković. DokuMA CA is a member of Croatian Film Association and the legal successor of Cinema Club Biokovo from Makarska founded in 1975 by professor Vinko Garmaz. (hr) DokuMA Film Festival je međunarodni festival dokumentarnog filma koji se održava u Makarskoj. DFF organizira udruga građana DokuMA iz Makarske. Program se sastoji od međunarodnog natjecateljskog programa kratkometražnih dokumentaraca ‘Mali Garmaz’, revije ‘Dugi hit film’, retrospektive Zemlje partnera, programa za mladež ‘MAteeneja’ te revije ‘Regionalni studentski film’. DokuMA je udruga građana iz Makarske koju su 29. studenog 2013. osnovali akademski redatelji Jadran Puharić, Josip Vujčić i Kristina Kumrić te ilustratorica Maja Marković. Uz DokuMA Film Festival udruga je organizirala program uvodnih projekcija u suradnji sa Vatrogascima Makarska, uključujući projekciju filma ‘Pankerski sindrom’ u suradnji s udrugom osoba s invaliditetom Sunce iz Makarske. Udruga DokuMA je također organizirala projekciju filma ‘Bordo – vječna stripovska mladost’ u sklopu međunarodnog festivala stripa MaFest 2014. Udruga DokuMA je član Hrvatskog Filmskog Saveza te pravni nasljednik KinoKluba Biokovo iz Makarske kojeg je 1975. osnovao profesor Vinko Garmaz. Obala Kralja Tomislava 6. 21300 Makarska Croatia Call: +385917664043
read more..

DokuMa Film Festival, Makarska, Croatia

Website Info

Category: Non-Profit Organization
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings