SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/1378212892504229

Fleringe

Fleringe socken ingick i Gotlands norra härad, ingår sedan 1971 i Gotlands kommun och utgör från 2016 Fleringe distrikt.Socknens areal är 69,0 kvadratkilometer, varav 60,06 land. År 2000 fanns här 98 invånare. Sockenkyrkan Fleringe kyrka ligger i socknen.Administrativ historikFleringe socken har medeltida ursprung. Socknen tillhörde Rute ting som i sin tur ingick i Rute setting i Nordertredingen.Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Fleringe församling och för de borgerliga frågorna bildades Fleringe landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Fårösunds landskommun och ingår sedan 1971 i Gotlands kommun. Församlingen uppgick 2010 i Bunge församling, från 2013 namnändrad till Bunge, Rute och Fleringe församling.1 januari 2016 inrättas distriktet Fleringe, med samma omfattning som socknen.Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Gotlands norra härad. De indelta båtsmännen tillhörde Gotlands första båtsmanskompani.
read more..

Fleringe

Website Info

Category: Landmark
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings