SHARE THIS:
Link: http://www.facebook.com/488673584593253

Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus

Flerkulturelt råd i Oslo og Akershus (FROA) er medlemsorganisasjon i Innvandrernes landsorganisasjon - INLO Den internasjonale finanskrisen har rammet store deler av verden, og det er særlig de svakest stilte som først blir presset ut av de økonomiske systemene. Dette har ført til at strømmen av flyktninger har vokst over hele verden, og spesielt fra land i Sør til land i Nord. Samtidig har regjeringene i den vestlige verden strammet inn budsjettene og innvandringspolitikken. Dette har betydd en forverring av levekårene til dem som allerede har det vanskelig og som leter etter nye muligheter. Call: 0047 93615593
read more..

Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus

Website Info

Category: Community Organization
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings