SHARE THIS:
Link: http://sv.no/SV-der-du-bor/Buskerud/Royken

Nytt flertall i Røyken 2015

Siden for oss som ønsker å flytte den politiske makten i Røyken over til venstresiden. I høst er det kommunevalg og vi som velgere har mulighet til å si nei til fire nye år med Høyre og Frp ved roret. Vi har muligheten nå til å si ja til satsing på - mer kontakt mellom de folkevalgte og folket - aktiv næringspolitikk, med et miljøperspektiv - økt satsing på kollektivtrafikk - økt fokus på fritidstilbud for ungdom - en skole som vil mer enn pugging
read more..

Nytt flertall i Røyken 2015

Website Info

Category: Political Party
Found: 13.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings