SHARE THIS:
Link: http://smallbusinessdays.com

Small Business Days, Pristina, Kosovo

Small Business Days are organised with the objective of promoting and developing entrepreneurship as well as strengthening the public and private dialogue. Ditët e Biznesit të Vogël organizohet nga Agjencia për Përkrahjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, agjenci e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI). Partnerë kombëtar dhe rajonal bëhen bashkë në këtë aktivitet për NDËRMARRJET e vogla dhe të mesme që synon fuqizimin e dialogut publiko-privat. Ky aktivitet do të rrisë të kuptuarit mbi NDËRMARRËSINË në krijimin e një të ardhme prosperuese për Kosovën. * * * * * Small Business Days is organized by the SME Support Agency, an agency of the Kosovo Ministry of Trade & Industry (MTI). National and regional partners get together in a major activity for the small and medium ENTERPRISES that will strengthen the public – private dialogue. This activity will increase the understanding of the importance of ENTREPRENEURSHIP in creating a prosperous future for Kosovo. "Muharrem Fejza" 10 000 Pristina Kosovo
read more..

Small Business Days, Pristina, Kosovo

Website Info

Category: Government Organization
Found: 14.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings