SHARE THIS:
Link: http://www.plus.pl/nowe-mozliwosci

Plus, Warsaw, Poland

Oficjalna strona sieci Plus na Facebooku. Instagram: http://instagram.com/polkomtelplus YouTube: http://youtube.com/pluspl Plus. Lider technologii LTE. Plus należy do: Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 zł. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-10-37-727. REGON 011307968. Polityka prywatności: http://bit.ly/PolitykaPrywatnosciPlus Postępu 3 02-676 Warsaw Poland
read more..

Plus, Warsaw, Poland

Website Info

Category: Telecommunication
Found: 17.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings