SHARE THIS:
Link: http://store.mk/

E-business services, Skopje, Macedonia

Паметна е-трговија. http://store.mk/ Ваша електронска продавница по принцип клуч на рака. Платформата за е-трговија обезбедува комплетен систем за наплата на трансакции (Visa, MasterCard) и испорака на производи. Проширете го вашиот бизнис со употреба на нов продажен и промотивен канал, без потреба од инвестирање во опрема, софтверски лиценци, сервери и ИТ кадар. Трговски центар Store е систем за многукратно зголемување на продажбата преку проширување на пазарот, свесноста и лојалноста на купувачите. (Вклучува комплетно бизнис решение со софтвер, маркетинг алатки, и консултантска помош. Call: 02/3224-784
read more..

E-business services, Skopje, Macedonia

Website Info

Category: Internet/Software
Found: 18.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings