SHARE THIS:
Link: http://www.lundforfler.se

Lund För Fler

Lund För Fler är ett kampanjarbete mellan ideella föreningar i Lund som vill se att Lunds kommun ökar och säkrar det kommunala flyktingmottagandet Lund För Fler är ett kampanjarbete mellan ideella föreningar i Lund som vill att Lunds kommun ska öka och säkra det kommunala flyktingmottagandet. Lunds kommun tog under 2014 emot totalt 129 flyktingar. Detta motsvarar 1,1 flyktingar per 1 000 invånare, att jämföra med riksgenomsnittet på 4,7. Majoriteten av Lunds politiska partier har i sina partiprogram ställt sig positiva till ett utökat mottagande, men för att leva upp till denna ambition krävs det att gå från ord till handling. Vi vill att Lunds kommun ska ta sitt medmänskliga ansvar genom att öka och säkra det kommunala flyktingmottagandet. Vi vill också sprida kunskap och skapa förståelse för hur det är att vara på flykt. Genom vårt samarbete vill vi förmedla att det finns ett stort engagemang och att vi är många som vill skapa ett Lund För Fler. Kampanjen har ett tydligt barnrättsperspektiv. Den är också partipolitiskt och religiöst obunden.
read more..

Lund För Fler

Website Info

Category: Community
Found: 02.07.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings