SHARE THIS:
Link: http://www.eniyikaynak.com/

En İyi Uzaktan Eğitim Bilgi Dünyası, Istanbul, Turkey

İletişim İçin Sayfaya Mesaj Bırakabilirsiniz. ! Bilgi çeşitleri Varlık; çok boyutlu, çok yönlüdür. Bilgi de varlığa ilişkindir. Bu nedenle bilgi, ait olduğu alan, elde edilişi, özne nesne ilişkisi ve bilgi aktı açısından çeşitli türlere ayrılır. Gündelik bilgi Ana madde: Gündelik bilgi Sadece duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir. Bu bilginin oluşumunda denemelerin, tecrübelerin ve gözlemlerin etkisi büyüktür. Belirli bir yönteme dayanılarak kazanılmış bir bilgi değildir, genel geçerliliği de yoktur. Örnek: birkaç yeşil elmanın ekşi olduğunu görünce; "elmalar ekşidir" genellemesine ulaşılabilir. Subjektiftir. Sonuçları kesin değildir. Nedensellik ilkesine dayanmaz. Teknik bilgi Ana madde: Teknik bilgi İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir. Teknik bilginin bilgi aktı yarardır. Teknik bilginin iki türü vardır: Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi: İnsanın gündelik yaşantısındaki tecrübelere dayanarak araç gereç yapmasıdır. Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi: Bilimsel verilerden yararlanarak araç gereç yapılması ve insan hayatının kolaylaştırılması ile ilgili bilgidir. Mühendislik ve tıp bu alana girerler. Sanat Bilgisi Bu kavrama gücü, bilimden ve felsefeden farklıdır, akla dayanmaz. Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır. Sanat bilgisi; sanatçı ile onun yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir. Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özelliği sanatçının kullandığı ifade aracının farklı olmasıdır. Diğer bilgi türleri, ifade için kelime ve terimler kullanır. Buna karşı sanatçı; sesi, rengi ve maddenin çeşitli şekillerini de kullanır. Yöneldiği nesneyi özne olarak ifade eder. Dini bilgi Ana madde: Dinsel bilgi Tanrı'nın insanlara peygamberler aracılığıyla, vahiy yoluyla doğru olan yaşam tarzını bildirmesi şeklindeki bilgidir. Kutsal olanla bunun karşısındaki insanın konumunu ifade eder. Dinsel bilgiye kesin iman ile inanılır, eleştirisi yapılamaz. Bu tür bilgiyi inanç olarak değerlendirmek doğru olur. Dogmatiktir. Evrensel gerçek, doğa üstü bir güç ya da güçlein varlığı ile açıklanır. Bilimsel bilgi[değiştir | kaynağı değiştir] Ana madde: Bilimsel bilgi Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. Bilimsel bilgi nedensellik ilkesini kullanarak olgular üzerinde hipotezler üretir ve bunları deneyle sınar. Deneysel testleri geçen hipotezler bilimsel bilgi dağarcığına katılır. Bilimler üç gruba ayrılır: Formel bilimler: mantık, matematik Doğa bilimleri: fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, astronomi... İnsan bilimleri: psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iktisat... Bilimsel bilgi özellikleri: Nesneldir. Bireyden bireye değişmeyip herkes için aynıdır. Evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin, ırkın malı değil bütün bir insanlığın malıdır. Akla ve mantığa dayalıdır. Bilimsel olan, akılsaldır. Birikimli olarak ilerler. Sistemli ve düzenlidir. Eleştiriye açıktır. Aksine kanıt gösterildiği zaman bilimsel bilgi geçerliliğini yitirebilir. Felsefî bilgi[değiştir | kaynağı değiştir] Şüphe edilerek başlayan düşünme yolculuğundaki şüphe edilemeyen en son düşüncedir. Felsefi anlamda bilgi, Platon'un Theatetus diyalogundan beri gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanır. Bilgi, doğru ya da yanlış olma olasılığı olan sanıdan farklıdır. Bilgi, doğruluğu yönünde yeterli gerekçelere sahip olunan inanç veya iddiadır. Felsefî bilgi özellikleri: Subjektifitir. Eleştiricidir. Akla dayalıdır. Her sorunu aklın süzgecinden geçirir. Açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur. Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir istanbul 250263 Istanbul Turkey
read more..

En İyi Uzaktan Eğitim Bilgi Dünyası, Istanbul, Turkey

Website Info

Category: Outdoor Gear/Sporting Goods
Found: 20.08.2015

Rate!!

Please write a comment:

User ratings